Մարքեթինգի և հոգեբանության խաչմերուկում․ գեշտալտ թերապիա

ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական, մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ Լիլիթ Դադայանի նախաձեռնությամբ և ուսանողների հեղինակային մասնակցությամբ ՀՊՏՀ բլոգը ներկայացնում է մարքեթինգին նվիրված հոդվածների շարք՝ creACTive marketing խորագրով։ Խորագրի առաջին հոդվածը` «Մարքեթինգի և հոգեբանության խաչմերուկում․ գեշտալտ թերապիա», պատրաստել են «Մարքեթինգ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողներ Օսկար Այվազյանը, Աննա Բադալյանը, Մելինե Շահինյանը, Լիլիթ Հայրապետյանը և Լիլիթ Շիլ-Գևորգյանը:

Այնտեղ, որտեղ խաչվում են հոգեբանությունն ու մարքեթինգը, կարող են առաջանալ հաղորդակցության այնպիսի նորարարական ձևեր, որոնք ոչ միայն ունակ են գրավելու սպառողների ուշադրությունը, այլ նաև բարձրացնելու ապրանքանիշի վերաբերյալ վերջիններիս իրազեկվածությունը: Գեշտալտի տեսությունն աստիճանաբար ավելի ու ավելի լայն կիրառում է ստանում ինչպես շուկայավարման, այնպես էլ հաղորդակցության և դրան հարակից այլ ոլորտներում:  Երբ 20-րդ դարի առաջին կեսին Ֆրանկֆուրտի հոգեբանական ինստիտուտում Մաքս Վերթհայմերը, Վոլֆգանգ Քյոլերը, Կուրտ Կոֆկան և Կուրտ Լևինը քննարկում էին գեշտալտյան հոգեբանության տարրերը, ազդեցությունը և էությունը, նրանք չէին էլ պատկերացնում, որ 100 տարի անց իրենց տեսությունը ՀՊՏՀ-ի ուսանողների կողմից ավելի հետաքրքիր և մի փոքր էլ զվարճալի կերպով է բացատրվելու:

Ի՞նչ է գեշտալտ հոգեբանությունը

Գեշտալտ եզրույթը ծագել է գերմաներեն gestalt բառից, ինչը բառացի թարգմանությամբ նշանակում է ամբողջական ձև, պատկեր, կառուցվածք։ Ըստ գեշտալտ հոգեբանության՝ ընկալումը պայմանավորված է ոչ թե առարկայի նյութական հատկանիշներով, այլ մարդու սուբյեկտիվ վերաբերմունքով:  Գեշտալտ հոգեբանության տեսության համաձայն՝ ամբողջն ավելի լավ է ընկալվում, քան նրա առանձին մասերը: Հասկանալու համար վերը նշվածի էությունը՝ եկեք դիտարկենք հետևյալ պարզ օրինակը. մենք տեսնում ենք ախորժալի բուրգեր և երբ մտածում ենք դրա մասին կամ պատկերացնում, չենք առանձնացնում բաղադրիչները, օրինակ՝ առանձին-առանձին լոլիկի, մսի կամ սոուսի պատկերները։ Անկախ մեր կամքից, մենք օգտագործում ենք գեշտալտ հոգեբանության տարրերը և պատկերն ընկալում որպես մեկ ամբողջություն, այլ ոչ թե որպես առանձին դետալներ:

Գեշտալտ հոգեբանության սկզբունքները

Առանձնացնում են գեշտալտ հոգեբանության 7 սկզբունքներ․

1.Նմանության սկզբունք

Նմանության սկզբունքի էությունն այն է, որ ընդհանուր հատկանիշներ ունեցող առարկաները մեզ փոխկապակցված են թվում: Մենք հակված ենք առարկաները խմբավորել ըստ ձևի, գույնի, չափի և այլն (տե՛ս նկ. 1) և կարծում ենք, որ նրանք կատարում են նույն գործառույթը:

Նկար 1

2.Շարունակականության սկզբունք

Համաձայն շարունակականության սկզբունքի` մեր տեսողական համակարգը հակված է խուսափել ուղղության հանկարծակի փոփոխություններից և ընդհատումներից:  Սա է պատճառը, որ ստորև ներկայացված նկարում (տե՛ս նկ. 2) մենք 1-2 և 3-4-ն ընկալում ենք որպես առանձին տողեր, բայց ոչ 1-3, 2-3, 1-4, 4-2:

Նկար 2

3.Փակման սկզբունք

Ըստ այս սկզբունքի՝ անհատները նախընտրում են ամբողջական և ավարտուն պատկերներ։  Հետևաբար, մեր միտքը հակված է «լրացնելու» կամ ինքնաբերաբար փակելու այն տարածքները, որոնք բաժանում են տարբեր տարրերը, որպեսզի ընկալենք ամբողջական պատկերը: Այս է պատճառը, որ ստորև ներկայացված նկարում (տե՛ս նկ. 3) տեսնում ենք երկու եռանկյուն, մինչդեռ իրականում նույնիսկ մեկը չկա։

Նկար 3

4. Մոտիկության սկզբունքը

Համաձայն մոտիկության սկզբունքի՝ միմյանց մոտ գտնվող տարրերն ընկալվում են որպես մեկ ամբողջություն՝ առանձնացված ավելի հեռավոր տարրերից։ Ստորև ներկայացված պատկերում (տե՛ս նկ. 4) մեր ընկալման համակարգը տարրերը միավորում է երեք տարբեր խմբերում՝ երկու սյուն՝ աջում, երկու սյուն՝ ձախում և մեկ կենտրոնական սյուն:

Նկար 4

5․Ֆիգուրի/հիմքի սկզբունքը

Ֆիգուրի/հիմքի սկզբունքի համաձայն՝ անհատները հակված են իրենց ընկալածը բաժանել առաջնային (ֆիգուրների) և երկրորդական (ֆոնային) տարրերի։ Այն, ինչն  առաջինը գրավում է մեր ուշադրությունը, կմեկնաբանվի որպես ֆիգուր, մինչդեռ մենք ֆոնին տալիս ենք երկրորդական դեր: Ֆիգուրներն ընկալվում են իրենց ուրվագծի և որպես ֆոն ընկալողի շնորհիվ։  Այսպիսով, պատկերը կարող է իմաստ ձեռք բերել այն տարրի հետ համադրությամբ, որն ընկալվում է որպես ֆոն (տե՛ս նկ. 5):

Նկար 5

6․Ընդհանուր նպատակի սկզբունքը

Համաձայն ընդհանուր նպատակի սկզբունքի՝ անհատները հակված են համաժամանակյա շարժվող տարրերն ընկալելու որպես ամբողջություն՝ դրանք առանձնացնելով մյուսներից։  Այս դեպքում ուղղահայաց գծերն ընկալվում են մեկ խմբի մեջ և բաժանվում են թեք գծով (տե՛ս նկ. 6):

Նկար 6

7․Համաչափության սկզբունքը

Որքան պատկերները լինեն կանոնավոր, սիմետրիկ, միատարր, հավասարակշռված, պարզ, այնքան ավելի հավանական է, որ դրանք պարտադրվեն մեր ընկալմանը:  Հետևյալ պատկերում ընկալվող ֆիգուրները երկու, մասամբ համընկնող վեցանկյուններ են և ոչ 3 ասիմետրիկ պատկերներ, որոնք տեղադրված են նույն մակարդակի վրա, քանի որ մեր միտքը նախընտրում է հնարավորինս ներդաշնակ ընկալում (տե՛ս նկ. 7):

Նկար 7

Գեշտալտը մարքեթինգում

Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի օրինակ, թե ինչպես են միջազգային բրենդերը գեշտալտը կիրառել իրենց գովազդներում:

  • COCA-COLA

Coca-Cola-ի այս գովազդում կարելի է տեսնել մոտիկության սկզբունքի կիրառման վառ օրինակ:

Նկար 8

Առանց գիտակցելու՝ մեր ուղեղը խմբավորել է շշերը՝ ընկալելով դրանք որպես ամբողջություն, ինչի արդյունքում մենք ընկալում ենք ոչ թե առանձին շշեր՝ այլ լայն ժպիտ։ Եվ սա նշանակում է, որ սպառողը հակված կլինի Coca-Cola-ն կապել ժպիտի հետ՝ որպես երջանկության և ուրախության հոմանիշ։ Բայց սա միակ գովազդը չէ, որում զովացուցիչ ըմպելիքներ արտադրողն օգտագործել է գեշտալտի սկզբունքները՝ փոխանցելու ուրախություն և զգացմունքայնություն, օրինակ՝ ճաշել սիրելիների հետ կամ համբուրվել:

Նկար 9
  • HEINZ

Այս գովազդում Heinz ամերիկյան ագրոպարենային ընկերությունն օգտագործել է փակման օրենքը։ Սա այն սկզբունքն է, որով մենք հակված ենք լրացնել և փակել տարբեր տարրերը բաժանող տարածքները՝ մեկ պատկեր ընկալելու համար:  Սա է պատճառը, որ սկզբում տեսնում ենք տոմատի մածուկի շիշ, մինչդեռ, եթե ավելի ուշադիր նայենք, պարզ է դառնում, որ շիշը բաղկացած է լոլիկի կտորներից։  Այս կերպ ընկերությունը ցանկանում է սպառողներին տեղեկացնել, որ իր Ketchup-ը պատրաստվում է թարմ լոլիկով։

Նկար 10
  • Nescafè

Nescafè-ն օգտագործել է քնի և կոֆեինի դասական ասոցիացիան՝ հենվելով N և Z տառերի նմանության սկզբունքի վրա. Z-ը, որը սովորաբար կիրառվում է քնելու ակտը ներկայացնելու համար, արթնանում է՝ վերածվելով N-ի (ապրանքանիշի սկզբնական տառը): Եվ գրաֆիկան, որն ուղեկցվում է «Ոչինչ ձեզ այնպես չի արթնացնում, ինչպես Nescafé-ն» գրությամբ, արտացոլում է այն գաղափարը, թե ինչպես է սուրճն օգնում  պայքարել քնի և հոգնածության դեմ՝ տալով էներգիա:

Նկար 11

Օգտագործված աղբյուրներ՝

https://www.apple.com/perspective/?fbclid=IwAR1TOJPmaGwssmtabgFbRXwdQIP5-CCIeiDQ46rnSqbWoFzhZFqRZT2pNm0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *