Մարքեթինգի և հոգեբանության խաչմերուկում․ գեշտալտ թերապիա

ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական, մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ Լիլիթ Դադայանի նախաձեռնությամբ և ուսանողների հեղինակային մասնակցությամբ ՀՊՏՀ բլոգը ներկայացնում է մարքեթինգին նվիրված հոդվածների շարք՝ creACTive marketing խորագրով։ Խորագրի առաջին հոդվածը` «Մարքեթինգի և հոգեբանության խաչմերուկում․ գեշտալտ թերապիա», պատրաստել են «Մարքեթինգ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողներ Օսկար Այվազյանը, Աննա Բադալյանը, Մելինե Շահինյանը, Լիլիթ Հայրապետյանը և Լիլիթ Շիլ-Գևորգյանը:

Այնտեղ, որտեղ խաչվում են հոգեբանությունն ու մարքեթինգը, կարող են առաջանալ հաղորդակցության այնպիսի նորարարական ձևեր, որոնք ոչ միայն ունակ են գրավելու սպառողների ուշադրությունը, այլ նաև բարձրացնելու ապրանքանիշի վերաբերյալ վերջիններիս իրազեկվածությունը: Գեշտալտի տեսությունն աստիճանաբար ավելի ու ավելի լայն կիրառում է ստանում ինչպես շուկայավարման, այնպես էլ հաղորդակցության և դրան հարակից այլ ոլորտներում:  Երբ 20-րդ դարի առաջին կեսին Ֆրանկֆուրտի հոգեբանական ինստիտուտում Մաքս Վերթհայմերը, Վոլֆգանգ Քյոլերը, Կուրտ Կոֆկան և Կուրտ Լևինը քննարկում էին գեշտալտյան հոգեբանության տարրերը, ազդեցությունը և էությունը, նրանք չէին էլ պատկերացնում, որ 100 տարի անց իրենց տեսությունը ՀՊՏՀ-ի ուսանողների կողմից ավելի հետաքրքիր և մի փոքր էլ զվարճալի կերպով է բացատրվելու:

Ի՞նչ է գեշտալտ հոգեբանությունը

Գեշտալտ եզրույթը ծագել է գերմաներեն gestalt բառից, ինչը բառացի թարգմանությամբ նշանակում է ամբողջական ձև, պատկեր, կառուցվածք։ Ըստ գեշտալտ հոգեբանության՝ ընկալումը պայմանավորված է ոչ թե առարկայի նյութական հատկանիշներով, այլ մարդու սուբյեկտիվ վերաբերմունքով:  Գեշտալտ հոգեբանության տեսության համաձայն՝ ամբողջն ավելի լավ է ընկալվում, քան նրա առանձին մասերը: Հասկանալու համար վերը նշվածի էությունը՝ եկեք դիտարկենք հետևյալ պարզ օրինակը. մենք տեսնում ենք ախորժալի բուրգեր և երբ մտածում ենք դրա մասին կամ պատկերացնում, չենք առանձնացնում բաղադրիչները, օրինակ՝ առանձին-առանձին լոլիկի, մսի կամ սոուսի պատկերները։ Անկախ մեր կամքից, մենք օգտագործում ենք գեշտալտ հոգեբանության տարրերը և պատկերն ընկալում որպես մեկ ամբողջություն, այլ ոչ թե որպես առանձին դետալներ:

Գեշտալտ հոգեբանության սկզբունքները

Առանձնացնում են գեշտալտ հոգեբանության 7 սկզբունքներ․

1.Նմանության սկզբունք

Նմանության սկզբունքի էությունն այն է, որ ընդհանուր հատկանիշներ ունեցող առարկաները մեզ փոխկապակցված են թվում: Մենք հակված ենք առարկաները խմբավորել ըստ ձևի, գույնի, չափի և այլն (տե՛ս նկ. 1) և կարծում ենք, որ նրանք կատարում են նույն գործառույթը:

Նկար 1

2.Շարունակականության սկզբունք

Համաձայն շարունակականության սկզբունքի` մեր տեսողական համակարգը հակված է խուսափել ուղղության հանկարծակի փոփոխություններից և ընդհատումներից:  Սա է պատճառը, որ ստորև ներկայացված նկարում (տե՛ս նկ. 2) մենք 1-2 և 3-4-ն ընկալում ենք որպես առանձին տողեր, բայց ոչ 1-3, 2-3, 1-4, 4-2:

Նկար 2

3.Փակման սկզբունք

Ըստ այս սկզբունքի՝ անհատները նախընտրում են ամբողջական և ավարտուն պատկերներ։  Հետևաբար, մեր միտքը հակված է «լրացնելու» կամ ինքնաբերաբար փակելու այն տարածքները, որոնք բաժանում են տարբեր տարրերը, որպեսզի ընկալենք ամբողջական պատկերը: Այս է պատճառը, որ ստորև ներկայացված նկարում (տե՛ս նկ. 3) տեսնում ենք երկու եռանկյուն, մինչդեռ իրականում նույնիսկ մեկը չկա։

Նկար 3

4. Մոտիկության սկզբունքը

Համաձայն մոտիկության սկզբունքի՝ միմյանց մոտ գտնվող տարրերն ընկալվում են որպես մեկ ամբողջություն՝ առանձնացված ավելի հեռավոր տարրերից։ Ստորև ներկայացված պատկերում (տե՛ս նկ. 4) մեր ընկալման համակարգը տարրերը միավորում է երեք տարբեր խմբերում՝ երկու սյուն՝ աջում, երկու սյուն՝ ձախում և մեկ կենտրոնական սյուն:

Նկար 4

5․Ֆիգուրի/հիմքի սկզբունքը

Ֆիգուրի/հիմքի սկզբունքի համաձայն՝ անհատները հակված են իրենց ընկալածը բաժանել առաջնային (ֆիգուրների) և երկրորդական (ֆոնային) տարրերի։ Այն, ինչն  առաջինը գրավում է մեր ուշադրությունը, կմեկնաբանվի որպես ֆիգուր, մինչդեռ մենք ֆոնին տալիս ենք երկրորդական դեր: Ֆիգուրներն ընկալվում են իրենց ուրվագծի և որպես ֆոն ընկալողի շնորհիվ։  Այսպիսով, պատկերը կարող է իմաստ ձեռք բերել այն տարրի հետ համադրությամբ, որն ընկալվում է որպես ֆոն (տե՛ս նկ. 5):

Նկար 5

6․Ընդհանուր նպատակի սկզբունքը

Համաձայն ընդհանուր նպատակի սկզբունքի՝ անհատները հակված են համաժամանակյա շարժվող տարրերն ընկալելու որպես ամբողջություն՝ դրանք առանձնացնելով մյուսներից։  Այս դեպքում ուղղահայաց գծերն ընկալվում են մեկ խմբի մեջ և բաժանվում են թեք գծով (տե՛ս նկ. 6):

Նկար 6

7․Համաչափության սկզբունքը

Որքան պատկերները լինեն կանոնավոր, սիմետրիկ, միատարր, հավասարակշռված, պարզ, այնքան ավելի հավանական է, որ դրանք պարտադրվեն մեր ընկալմանը:  Հետևյալ պատկերում ընկալվող ֆիգուրները երկու, մասամբ համընկնող վեցանկյուններ են և ոչ 3 ասիմետրիկ պատկերներ, որոնք տեղադրված են նույն մակարդակի վրա, քանի որ մեր միտքը նախընտրում է հնարավորինս ներդաշնակ ընկալում (տե՛ս նկ. 7):

Նկար 7

Գեշտալտը մարքեթինգում

Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի օրինակ, թե ինչպես են միջազգային բրենդերը գեշտալտը կիրառել իրենց գովազդներում:

 • COCA-COLA

Coca-Cola-ի այս գովազդում կարելի է տեսնել մոտիկության սկզբունքի կիրառման վառ օրինակ:

Նկար 8

Առանց գիտակցելու՝ մեր ուղեղը խմբավորել է շշերը՝ ընկալելով դրանք որպես ամբողջություն, ինչի արդյունքում մենք ընկալում ենք ոչ թե առանձին շշեր՝ այլ լայն ժպիտ։ Եվ սա նշանակում է, որ սպառողը հակված կլինի Coca-Cola-ն կապել ժպիտի հետ՝ որպես երջանկության և ուրախության հոմանիշ։ Բայց սա միակ գովազդը չէ, որում զովացուցիչ ըմպելիքներ արտադրողն օգտագործել է գեշտալտի սկզբունքները՝ փոխանցելու ուրախություն և զգացմունքայնություն, օրինակ՝ ճաշել սիրելիների հետ կամ համբուրվել:

Նկար 9
 • HEINZ

Այս գովազդում Heinz ամերիկյան ագրոպարենային ընկերությունն օգտագործել է փակման օրենքը։ Սա այն սկզբունքն է, որով մենք հակված ենք լրացնել և փակել տարբեր տարրերը բաժանող տարածքները՝ մեկ պատկեր ընկալելու համար:  Սա է պատճառը, որ սկզբում տեսնում ենք տոմատի մածուկի շիշ, մինչդեռ, եթե ավելի ուշադիր նայենք, պարզ է դառնում, որ շիշը բաղկացած է լոլիկի կտորներից։  Այս կերպ ընկերությունը ցանկանում է սպառողներին տեղեկացնել, որ իր Ketchup-ը պատրաստվում է թարմ լոլիկով։

Նկար 10
 • Nescafè

Nescafè-ն օգտագործել է քնի և կոֆեինի դասական ասոցիացիան՝ հենվելով N և Z տառերի նմանության սկզբունքի վրա. Z-ը, որը սովորաբար կիրառվում է քնելու ակտը ներկայացնելու համար, արթնանում է՝ վերածվելով N-ի (ապրանքանիշի սկզբնական տառը): Եվ գրաֆիկան, որն ուղեկցվում է «Ոչինչ ձեզ այնպես չի արթնացնում, ինչպես Nescafé-ն» գրությամբ, արտացոլում է այն գաղափարը, թե ինչպես է սուրճն օգնում  պայքարել քնի և հոգնածության դեմ՝ տալով էներգիա:

Նկար 11

Օգտագործված աղբյուրներ՝

https://www.apple.com/perspective/?fbclid=IwAR1TOJPmaGwssmtabgFbRXwdQIP5-CCIeiDQ46rnSqbWoFzhZFqRZT2pNm0

SAP համալսարանական դաշինք․ ծրագրային լուծումներ, ՀՊՏՀ-ի հետ համագործակցություն, առավելություններ, հեռանկարներ

Ինչպես հայտնել ենք, հոկտեմբերի 11-ին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Դիանա Գալոյանը և ձեռնարկատիրական հավելվածների աշխարհի խոշորագույն մատակարար SAP-ի CEE Multicountries կլաստերի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Մետեչկոն համագործակցության պայմանագիր կնքեցին, որով ՀՊՏՀ-ն դաշինքին միացավ որպես լիիրավ անդամ։

Այսօր մեր ընթերցողին ենք ներկայացնում մի քանի կարևոր փաստ SAP-ի, SAP համալսարանական դաշինքի և ՀՊՏՀ-ի հետ վերջինիս համագործակցության մասին։

Ինչ է SAP-ը

1972 թվականին հիմնադրված ընկերությունը սկզբում կոչվել է System Analysis Program Development (Համակարգային վերլուծության ծրագրի մշակում), այնուհետև՝ Systemanalyse Programmentwicklung, հապավումը՝ SAP։ Տարիների ընթացքում փոքր, հինգ հոգանոց ձեռնարկությունից այն վերածվել է խոշոր միջազգային կազմակերպության, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Գերմանիայի Վալդորֆ քաղաքում և ավելի քան 105,000 աշխատակից ունի ամբողջ աշխարհում:

Իր սկզբնական SAP R/2 և SAP R/3 ծրագրերի ներդրմամբ SAP-ը ստեղծել է ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման (ERP) ծրագրային լուծումներ:

Այժմ SAP-ը S/4HANA ռեսուրսների պլանավորման ծրագրային լուծումները տեղափոխում է հաջորդ մակարդակ՝ հիշողության մեջ հաշվողական ուժն օգտագործելով հսկայական քանակությամբ տվյալներ մշակելու և այնպիսի առաջադեմ տեխնոլոգիաներին աջակցելու համար, ինչպիսիք են արհեստական ​​ինտելեկտը (AI) և մեքենայական ուսուցումը:

Մի քանի փաստ SAP հաճախորդների մասին

 • SAP-ի հաճախորդները կազմում են ընդհանուր համաշխարհային առևտրի 87%-ը (46 տրիլիոն դոլար):
 • Աշխարհի 100 խոշորագույն ընկերություններից 99 SAP-ի հաճախորդներ են։
 • Աշխարհի 100 խոշորագույն ընկերություններից 97-ը կիրառում է SAP ծրագրային լուծումներ։

Ինչ է SAP համալսարանական դաշինքը

SAP համալսարանական դաշինքը ակադեմիական կառույցներին հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու խելացի ձեռնարկության սկզբունքները, մասնակցելու SAP միջոցառումներին, կառուցելու արդյունաբերական գործընկերություններ և պատրաստելու մասնագետներ SAP էկոհամակարգում աշխատելու համար։

Ինչու դառնալ SAP համալսարանական դաշինքի անդամ

Համագործակցության արդյունքում ակադեմիական կառույցները հնարավորություն են ստանում՝

 • իրականացնելու SAP տեխնոլոգիայի դասավանդում,
 • ներգրավվելու ռազմավարական հետազոտություններում՝ արդյունավետ համագործակցություն ձևավորելու և ապագայի առաջնորդներին կրթելու համար,
 • տարածաշրջանային ակադեմիական խորհուրդների և աշխարհի կրթական հաստատությունների միջոցով սերտ համագործակցություն զարգացնելու ակադեմիական համայնքի հետ,
 • կազմակերպելու ներքին ուսուցում և աջակցության ծրագրեր նոր անդամների համար,
 • SAP ակադեմիական համայնքի կողմից կազմակերպված միջոցառումներում կյանքի կոչելու փորձառության և փոխանակման արդյունավետ նախագծեր։

Որն է ՀՊՏՀ-ի և SAP համալսարանական դաշինքի համագործակցության կարևոր հանգուցակետը

Այս համագործակցությամբ ՀՊՏՀ-ն հնարավորություն կստանա SAP-ի կուտակած միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա ուսուցանել, բարձրացնել դասավանդողների որակավորումը և հետազոտական աշխատանքներ կատարել։ Ուսանողներին և դասախոսներին հասանելի կլինեն SAP ուսուցման համակարգերը, ծրագրային լուծումները:

ՀՊՏՀ-ն նախատեսում է նաև մասնակցել SAP Innovations Challenges ծրագրին, որն իրականացվում է SAP ինովացիոն կենտրոնների ցանցի կողմից:

Վահրամ Ոսկանյան. արվեստագետի հոգով ապագա տնտեսագետը

Սիրելի´ ընթերցող, սիրով ձեզ ենք ներկայացնում ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի «Մարքեթինգ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող Վահրամ Ոսկանյանին և նրա բանաստեղծությունները: Վահրամը ՀՊՏՀ մշակութասեր հանդիսատեսին ծանոթ է մեր ուսանողների մասնակցությամբ բեմադրված «Իմ անուշ տղա» ներկայացումից, որում մարմնավորում էր նկարիչ Դավթի կերպարը:

Continue reading “Վահրամ Ոսկանյան. արվեստագետի հոգով ապագա տնտեսագետը”

Հունվարի 24-ը Կրթության միջազգային օրն է

2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հունվարի 24-ը հռչակեց Կրթության միջազգային օր՝ նպատակ ունենալով ընդգծել համաշխարհային խաղաղության և կայուն զարգացման ապահովման գործում կրթության դերը։

Կրթության իրավունքը ամրագրված է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված հիմնարար փաստաթղթի՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 26-րդ հոդվածում։

Continue reading “Հունվարի 24-ը Կրթության միջազգային օրն է”

Հին Նոր տարի կամ քանի Նոր տարի են ունեցել հայերը

Ավանդույթի ուժով մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ նաև Հայաստանում, այսօր նշվում է հին տոմարով Նոր տարին։ Սա, իհարկե, ոչ պաշտոնական տոն է և, ըստ Հուլյան օրացույցի, նշվել է հունվարի 13-ի լույս 14-ի գիշերը։

Իսկ քանի՞ Նոր տարի են ունեցել հայերը։ Մեզ հասած տեղեկություններով՝ մենք ունեցել ենք երեք Նոր տարի, որոնք կոչվել են Ամանոր, Նավասարդ կամ Կաղանդ։

Continue reading “Հին Նոր տարի կամ քանի Նոր տարի են ունեցել հայերը”

Ճակատագրի որոշումները հնարավոր չէ բեկման ենթարկել․ Մարկ Արեն

Արդի հայ արձակագիր Մարկ Արենը (իրական անունը՝ Կարեն Մարգարյան) յոթ վեպի հեղինակ է՝ «Ռեքվիեմ Հուդայի», «Այնտեղ, որտեղ ծաղկում են վայրի վարդեր. անատոլիական պատմություն», «Վիլ-Էվրար», «Քառյակը», «Տելեպորտացիա», «Սուրբծննդյան հրեշտակը», «Ժառանգը»։ Սակայն հայ ընթերցողին նա առավելապես ճանաչելի է դարձել «Այնտեղ, որտեղ ծաղկում են վայրի վարդեր. անատոլիական պատմություն» վեպի շնորհիվ։

Մարկ Արենը ապրում և ստեղծագործում է Մոսկվայում, սակայն աշխատանքի բերումով հաճախ է լինում Երևանում։

Նշանավոր գրողը օրերս ՀՊՏՀ-ում էր և սիրով ընդունեց հարցազրույցի մեր առաջարկը։

Continue reading “Ճակատագրի որոշումները հնարավոր չէ բեկման ենթարկել․ Մարկ Արեն”

ՀՊՏՀ ուսանողը նոր ռեկորդ է սահմանել․ նա կարողանում է ատամներով բռնած ճոպանով ձգել 6 ավտոմեքենա

ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի 1-ին կուրսի 1-ին կիսամյակից հետո բանակ զորակոչված ուսանող Էրիկ Խաչատրյանն արտասովոր ունակություններով է օժտված։ Նա կարողանում է ատամներով բռնած ճոպանով ձգել 6 մեքենայից բաղկացած շարասյունը։ Դեռևս 2019-ի նոյեմբերին Էրիկ Խաչատրյանը Հայաստանի ռեկորդների և ռեկորդակիրների մասին պատմող «Դյուցազնագիրք» ժողովածուում է հայտնվել 11 տոննա ընդհանուր քաշով 5 մարդատար ավտոմեքենայից բաղկացած շարասյունը ատամներով ձգելու համար։

Continue reading “ՀՊՏՀ ուսանողը նոր ռեկորդ է սահմանել․ նա կարողանում է ատամներով բռնած ճոպանով ձգել 6 ավտոմեքենա”

ՀՊՏՀ մարզական հաջողությունների հետքերով

Ամեն ինչ կանենք, որ ՀՊՏՀ-ն մեր մարզական հաջողություններով հպարտանալու շատ առիթներ ունենա․ Հովհաննես Գաբրիելյան

Լավագույն մարզական ավանդույթները ՀՊՏՀ-ում շարունակվում են։ Եռամյա դադարից հետո  Տնտեսագիտական համալսարանի ֆուտզալի «ՀՊՏՀ Երևան» թիմը վերադարձել է ՀՀ ֆուտզալի բարձրագույն խումբ։ Բարձրագույն խմբի 2021-2022 թթ․ մրցաշրջանում թիմն արդեն հասցրել է գրանցել առաջին հաջողությունը՝ առաջնության 2-րդ խաղում 3։2 հաշվով հաղթելով «Արարատ-Արմենիա»  թիմին։

Continue reading “ՀՊՏՀ մարզական հաջողությունների հետքերով”

«Ամեն ինչ անելու եմ, որ եռագույնը ծածանվելու, մեր հիմնը հնչելու պահը դիտելի ու լսելի դարձնեմ ամբողջ աշխարհին». Մանվել Խնձրցյան

Գերմանիայի Դորտմունդ քաղաքում հունիսի 28-ից հուլիսի 4-ը կայացած ազատ ոճի ըմբշամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում մեր մարզիկները հրաշալի արդյունք ցուցաբերեցին․ առաջնությանը մասնակցած 18 հայ ըմբիշներից 6-ը վերադարձան մեդալներով։ Արծաթե մեդալ նվաճեց նաև ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի ֆինանսներ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող, 57 կգ քաշային Մանվել Խնձրցյանը։ Աննախադեպ այս հաջողությանը կարճ ժամանակ անց հաջորդեց մյուսը՝ Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում օգոստոսի 16-ից 18-ը կայացած ազատ ոճի ըմբշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությանը Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը 2 մեդալ նվաճեց։ 3-րդ տեղի համար գոտեմարտում 6։2 հաշվով պարտության մատնելով Ղրղզստանի ներկայացուցչին, Մանվել Խնձրցյանը նվաճեց բրոնզե մեդալ։

Continue reading “«Ամեն ինչ անելու եմ, որ եռագույնը ծածանվելու, մեր հիմնը հնչելու պահը դիտելի ու լսելի դարձնեմ ամբողջ աշխարհին». Մանվել Խնձրցյան”

Կոչ արթնության. Մարիամ Նիգոյան

Ես Մարիամ Նիգոյանն եմ, սովորում եմ տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների տնտեսագիտություն մասնագիտության 1-ին կուրսում:

Այստեղ՝ սիրելի համալսարանում, ծանոթացա ինձ համար շատ հետաքրքիր մի աշխարհի հետ ու որպես այս ջերմ ընտանիքի մի մասնիկ՝ բացեցի վարագույրն ու ներս թափանցեցի՝ խորապես ուսումնասիրելու …. 7 ամսվա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ լավագույն համալսարանը հոգին թևերով է օժտում, խթանում է երևակայության թռիչքը, մարմնավորում միտքը….

Continue reading “Կոչ արթնության. Մարիամ Նիգոյան”