Մարքեթինգի և հոգեբանության խաչմերուկում․ գեշտալտ թերապիա

ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական, մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ Լիլիթ Դադայանի նախաձեռնությամբ և ուսանողների հեղինակային մասնակցությամբ ՀՊՏՀ բլոգը ներկայացնում է մարքեթինգին նվիրված հոդվածների շարք՝ creACTive marketing խորագրով։ Խորագրի առաջին հոդվածը` «Մարքեթինգի և հոգեբանության խաչմերուկում․ գեշտալտ թերապիա», պատրաստել են «Մարքեթինգ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողներ Օսկար Այվազյանը, Աննա Բադալյանը, Մելինե Շահինյանը, Լիլիթ Հայրապետյանը և Լիլիթ Շիլ-Գևորգյանը:

Այնտեղ, որտեղ խաչվում են հոգեբանությունն ու մարքեթինգը, կարող են առաջանալ հաղորդակցության այնպիսի նորարարական ձևեր, որոնք ոչ միայն ունակ են գրավելու սպառողների ուշադրությունը, այլ նաև բարձրացնելու ապրանքանիշի վերաբերյալ վերջիններիս իրազեկվածությունը: Գեշտալտի տեսությունն աստիճանաբար ավելի ու ավելի լայն կիրառում է ստանում ինչպես շուկայավարման, այնպես էլ հաղորդակցության և դրան հարակից այլ ոլորտներում:  Երբ 20-րդ դարի առաջին կեսին Ֆրանկֆուրտի հոգեբանական ինստիտուտում Մաքս Վերթհայմերը, Վոլֆգանգ Քյոլերը, Կուրտ Կոֆկան և Կուրտ Լևինը քննարկում էին գեշտալտյան հոգեբանության տարրերը, ազդեցությունը և էությունը, նրանք չէին էլ պատկերացնում, որ 100 տարի անց իրենց տեսությունը ՀՊՏՀ-ի ուսանողների կողմից ավելի հետաքրքիր և մի փոքր էլ զվարճալի կերպով է բացատրվելու:

Ի՞նչ է գեշտալտ հոգեբանությունը

Գեշտալտ եզրույթը ծագել է գերմաներեն gestalt բառից, ինչը բառացի թարգմանությամբ նշանակում է ամբողջական ձև, պատկեր, կառուցվածք։ Ըստ գեշտալտ հոգեբանության՝ ընկալումը պայմանավորված է ոչ թե առարկայի նյութական հատկանիշներով, այլ մարդու սուբյեկտիվ վերաբերմունքով:  Գեշտալտ հոգեբանության տեսության համաձայն՝ ամբողջն ավելի լավ է ընկալվում, քան նրա առանձին մասերը: Հասկանալու համար վերը նշվածի էությունը՝ եկեք դիտարկենք հետևյալ պարզ օրինակը. մենք տեսնում ենք ախորժալի բուրգեր և երբ մտածում ենք դրա մասին կամ պատկերացնում, չենք առանձնացնում բաղադրիչները, օրինակ՝ առանձին-առանձին լոլիկի, մսի կամ սոուսի պատկերները։ Անկախ մեր կամքից, մենք օգտագործում ենք գեշտալտ հոգեբանության տարրերը և պատկերն ընկալում որպես մեկ ամբողջություն, այլ ոչ թե որպես առանձին դետալներ:

Գեշտալտ հոգեբանության սկզբունքները

Առանձնացնում են գեշտալտ հոգեբանության 7 սկզբունքներ․

1.Նմանության սկզբունք

Նմանության սկզբունքի էությունն այն է, որ ընդհանուր հատկանիշներ ունեցող առարկաները մեզ փոխկապակցված են թվում: Մենք հակված ենք առարկաները խմբավորել ըստ ձևի, գույնի, չափի և այլն (տե՛ս նկ. 1) և կարծում ենք, որ նրանք կատարում են նույն գործառույթը:

Նկար 1

2.Շարունակականության սկզբունք

Համաձայն շարունակականության սկզբունքի` մեր տեսողական համակարգը հակված է խուսափել ուղղության հանկարծակի փոփոխություններից և ընդհատումներից:  Սա է պատճառը, որ ստորև ներկայացված նկարում (տե՛ս նկ. 2) մենք 1-2 և 3-4-ն ընկալում ենք որպես առանձին տողեր, բայց ոչ 1-3, 2-3, 1-4, 4-2:

Նկար 2

3.Փակման սկզբունք

Ըստ այս սկզբունքի՝ անհատները նախընտրում են ամբողջական և ավարտուն պատկերներ։  Հետևաբար, մեր միտքը հակված է «լրացնելու» կամ ինքնաբերաբար փակելու այն տարածքները, որոնք բաժանում են տարբեր տարրերը, որպեսզի ընկալենք ամբողջական պատկերը: Այս է պատճառը, որ ստորև ներկայացված նկարում (տե՛ս նկ. 3) տեսնում ենք երկու եռանկյուն, մինչդեռ իրականում նույնիսկ մեկը չկա։

Նկար 3

4. Մոտիկության սկզբունքը

Համաձայն մոտիկության սկզբունքի՝ միմյանց մոտ գտնվող տարրերն ընկալվում են որպես մեկ ամբողջություն՝ առանձնացված ավելի հեռավոր տարրերից։ Ստորև ներկայացված պատկերում (տե՛ս նկ. 4) մեր ընկալման համակարգը տարրերը միավորում է երեք տարբեր խմբերում՝ երկու սյուն՝ աջում, երկու սյուն՝ ձախում և մեկ կենտրոնական սյուն:

Նկար 4

5․Ֆիգուրի/հիմքի սկզբունքը

Ֆիգուրի/հիմքի սկզբունքի համաձայն՝ անհատները հակված են իրենց ընկալածը բաժանել առաջնային (ֆիգուրների) և երկրորդական (ֆոնային) տարրերի։ Այն, ինչն  առաջինը գրավում է մեր ուշադրությունը, կմեկնաբանվի որպես ֆիգուր, մինչդեռ մենք ֆոնին տալիս ենք երկրորդական դեր: Ֆիգուրներն ընկալվում են իրենց ուրվագծի և որպես ֆոն ընկալողի շնորհիվ։  Այսպիսով, պատկերը կարող է իմաստ ձեռք բերել այն տարրի հետ համադրությամբ, որն ընկալվում է որպես ֆոն (տե՛ս նկ. 5):

Նկար 5

6․Ընդհանուր նպատակի սկզբունքը

Համաձայն ընդհանուր նպատակի սկզբունքի՝ անհատները հակված են համաժամանակյա շարժվող տարրերն ընկալելու որպես ամբողջություն՝ դրանք առանձնացնելով մյուսներից։  Այս դեպքում ուղղահայաց գծերն ընկալվում են մեկ խմբի մեջ և բաժանվում են թեք գծով (տե՛ս նկ. 6):

Նկար 6

7․Համաչափության սկզբունքը

Որքան պատկերները լինեն կանոնավոր, սիմետրիկ, միատարր, հավասարակշռված, պարզ, այնքան ավելի հավանական է, որ դրանք պարտադրվեն մեր ընկալմանը:  Հետևյալ պատկերում ընկալվող ֆիգուրները երկու, մասամբ համընկնող վեցանկյուններ են և ոչ 3 ասիմետրիկ պատկերներ, որոնք տեղադրված են նույն մակարդակի վրա, քանի որ մեր միտքը նախընտրում է հնարավորինս ներդաշնակ ընկալում (տե՛ս նկ. 7):

Նկար 7

Գեշտալտը մարքեթինգում

Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի օրինակ, թե ինչպես են միջազգային բրենդերը գեշտալտը կիրառել իրենց գովազդներում:

 • COCA-COLA

Coca-Cola-ի այս գովազդում կարելի է տեսնել մոտիկության սկզբունքի կիրառման վառ օրինակ:

Նկար 8

Առանց գիտակցելու՝ մեր ուղեղը խմբավորել է շշերը՝ ընկալելով դրանք որպես ամբողջություն, ինչի արդյունքում մենք ընկալում ենք ոչ թե առանձին շշեր՝ այլ լայն ժպիտ։ Եվ սա նշանակում է, որ սպառողը հակված կլինի Coca-Cola-ն կապել ժպիտի հետ՝ որպես երջանկության և ուրախության հոմանիշ։ Բայց սա միակ գովազդը չէ, որում զովացուցիչ ըմպելիքներ արտադրողն օգտագործել է գեշտալտի սկզբունքները՝ փոխանցելու ուրախություն և զգացմունքայնություն, օրինակ՝ ճաշել սիրելիների հետ կամ համբուրվել:

Նկար 9
 • HEINZ

Այս գովազդում Heinz ամերիկյան ագրոպարենային ընկերությունն օգտագործել է փակման օրենքը։ Սա այն սկզբունքն է, որով մենք հակված ենք լրացնել և փակել տարբեր տարրերը բաժանող տարածքները՝ մեկ պատկեր ընկալելու համար:  Սա է պատճառը, որ սկզբում տեսնում ենք տոմատի մածուկի շիշ, մինչդեռ, եթե ավելի ուշադիր նայենք, պարզ է դառնում, որ շիշը բաղկացած է լոլիկի կտորներից։  Այս կերպ ընկերությունը ցանկանում է սպառողներին տեղեկացնել, որ իր Ketchup-ը պատրաստվում է թարմ լոլիկով։

Նկար 10
 • Nescafè

Nescafè-ն օգտագործել է քնի և կոֆեինի դասական ասոցիացիան՝ հենվելով N և Z տառերի նմանության սկզբունքի վրա. Z-ը, որը սովորաբար կիրառվում է քնելու ակտը ներկայացնելու համար, արթնանում է՝ վերածվելով N-ի (ապրանքանիշի սկզբնական տառը): Եվ գրաֆիկան, որն ուղեկցվում է «Ոչինչ ձեզ այնպես չի արթնացնում, ինչպես Nescafé-ն» գրությամբ, արտացոլում է այն գաղափարը, թե ինչպես է սուրճն օգնում  պայքարել քնի և հոգնածության դեմ՝ տալով էներգիա:

Նկար 11

Օգտագործված աղբյուրներ՝

https://www.apple.com/perspective/?fbclid=IwAR1TOJPmaGwssmtabgFbRXwdQIP5-CCIeiDQ46rnSqbWoFzhZFqRZT2pNm0

SAP համալսարանական դաշինք․ ծրագրային լուծումներ, ՀՊՏՀ-ի հետ համագործակցություն, առավելություններ, հեռանկարներ

Ինչպես հայտնել ենք, հոկտեմբերի 11-ին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Դիանա Գալոյանը և ձեռնարկատիրական հավելվածների աշխարհի խոշորագույն մատակարար SAP-ի CEE Multicountries կլաստերի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Մետեչկոն համագործակցության պայմանագիր կնքեցին, որով ՀՊՏՀ-ն դաշինքին միացավ որպես լիիրավ անդամ։

Այսօր մեր ընթերցողին ենք ներկայացնում մի քանի կարևոր փաստ SAP-ի, SAP համալսարանական դաշինքի և ՀՊՏՀ-ի հետ վերջինիս համագործակցության մասին։

Ինչ է SAP-ը

1972 թվականին հիմնադրված ընկերությունը սկզբում կոչվել է System Analysis Program Development (Համակարգային վերլուծության ծրագրի մշակում), այնուհետև՝ Systemanalyse Programmentwicklung, հապավումը՝ SAP։ Տարիների ընթացքում փոքր, հինգ հոգանոց ձեռնարկությունից այն վերածվել է խոշոր միջազգային կազմակերպության, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Գերմանիայի Վալդորֆ քաղաքում և ավելի քան 105,000 աշխատակից ունի ամբողջ աշխարհում:

Իր սկզբնական SAP R/2 և SAP R/3 ծրագրերի ներդրմամբ SAP-ը ստեղծել է ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման (ERP) ծրագրային լուծումներ:

Այժմ SAP-ը S/4HANA ռեսուրսների պլանավորման ծրագրային լուծումները տեղափոխում է հաջորդ մակարդակ՝ հիշողության մեջ հաշվողական ուժն օգտագործելով հսկայական քանակությամբ տվյալներ մշակելու և այնպիսի առաջադեմ տեխնոլոգիաներին աջակցելու համար, ինչպիսիք են արհեստական ​​ինտելեկտը (AI) և մեքենայական ուսուցումը:

Մի քանի փաստ SAP հաճախորդների մասին

 • SAP-ի հաճախորդները կազմում են ընդհանուր համաշխարհային առևտրի 87%-ը (46 տրիլիոն դոլար):
 • Աշխարհի 100 խոշորագույն ընկերություններից 99 SAP-ի հաճախորդներ են։
 • Աշխարհի 100 խոշորագույն ընկերություններից 97-ը կիրառում է SAP ծրագրային լուծումներ։

Ինչ է SAP համալսարանական դաշինքը

SAP համալսարանական դաշինքը ակադեմիական կառույցներին հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու խելացի ձեռնարկության սկզբունքները, մասնակցելու SAP միջոցառումներին, կառուցելու արդյունաբերական գործընկերություններ և պատրաստելու մասնագետներ SAP էկոհամակարգում աշխատելու համար։

Ինչու դառնալ SAP համալսարանական դաշինքի անդամ

Համագործակցության արդյունքում ակադեմիական կառույցները հնարավորություն են ստանում՝

 • իրականացնելու SAP տեխնոլոգիայի դասավանդում,
 • ներգրավվելու ռազմավարական հետազոտություններում՝ արդյունավետ համագործակցություն ձևավորելու և ապագայի առաջնորդներին կրթելու համար,
 • տարածաշրջանային ակադեմիական խորհուրդների և աշխարհի կրթական հաստատությունների միջոցով սերտ համագործակցություն զարգացնելու ակադեմիական համայնքի հետ,
 • կազմակերպելու ներքին ուսուցում և աջակցության ծրագրեր նոր անդամների համար,
 • SAP ակադեմիական համայնքի կողմից կազմակերպված միջոցառումներում կյանքի կոչելու փորձառության և փոխանակման արդյունավետ նախագծեր։

Որն է ՀՊՏՀ-ի և SAP համալսարանական դաշինքի համագործակցության կարևոր հանգուցակետը

Այս համագործակցությամբ ՀՊՏՀ-ն հնարավորություն կստանա SAP-ի կուտակած միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա ուսուցանել, բարձրացնել դասավանդողների որակավորումը և հետազոտական աշխատանքներ կատարել։ Ուսանողներին և դասախոսներին հասանելի կլինեն SAP ուսուցման համակարգերը, ծրագրային լուծումները:

ՀՊՏՀ-ն նախատեսում է նաև մասնակցել SAP Innovations Challenges ծրագրին, որն իրականացվում է SAP ինովացիոն կենտրոնների ցանցի կողմից:

Հունվարի 24-ը Կրթության միջազգային օրն է

2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հունվարի 24-ը հռչակեց Կրթության միջազգային օր՝ նպատակ ունենալով ընդգծել համաշխարհային խաղաղության և կայուն զարգացման ապահովման գործում կրթության դերը։

Կրթության իրավունքը ամրագրված է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված հիմնարար փաստաթղթի՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 26-րդ հոդվածում։

Continue reading “Հունվարի 24-ը Կրթության միջազգային օրն է”

Իմ ՀՊՏՀ

Էսսեների մրցույթ

ՀՊՏՀ-ն ես եմ, ՀՊՏՀ-ն դու ես, ՀՊՏՀ-ն մենք ենք․ նրա շունչը, հոգին, ոգին, նրա արևածագն ու մայրամուտը , անդորրն ու աղմուկը, նրա հաջողությունն ու պարտությունը, տերն ու ծառան, միսն ու արյունը, այդ օջախը մենք ենք կերտում, քար առ քար ամեն օր մենք կերտում ենք նրա ներկան և կանխորոշում ապագան, այն վերածնում է մեզ, մենք՝ իրեն․․․

Բոլորս էլ կյանքում ունենք երազանք… Իմ երազանքը կապված է մարդկանց հետ. այն իմն է, բայց ոչ ինձ համար… Այո, էդպես էլ է լինում, երբ ներդնում ես քո ժամանակի 200%-ը, ողջ ուժը, ջանքն ու եռանդը հանուն մի անծանոթի, ում հետ միակ ընդհանրությունդ բուհն ու ձգտումն է դեպի…

Continue reading “Իմ ՀՊՏՀ”

2019 թվականի վերջին ֆանտաստիկ հանդիպումը ՀՊՏՀ-ում

Ինչպես գիտեք դեկտեմբերի 20-ի ՀՊՏՀ-ում հյուրընկալելու ենք Ռուբեն Վարդանյանին: Թեման լինելու է` Ինչպես 21-րդ դարում 20 տարի նախապես պլանավորել սեփական կյանքը :

Թեման ուղակի առնչվում է Ռուբեն Վարդանյանի վերջին գրքին, որտեղ

Մի հատված գրքի նախաբանից. Վերելքներով ու անկումներով հարուստ իր երկարատև պատմության ընթացքում հայ ազգը քանիցս հայտնվել է անհետացման եզրին: Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն բազմաթիվ այլ հնագույն քաղաքակրթությունների, մենք կարողացել ենք վերապրել, և այդ
փաստն ինքնին զարմանալի է: Այսօր21-րդ դարի առաջին կեսում, մենք կրկին մոտեցել ենք բեկումնային սահմանագծին և կանգնած ենք մի ընտրության առջև, որը լրջագույն հետևանքներ է ունենալու մեր ժողովրդի համար: Մենք պետք է համեմատենք ազգի հետագա զարգացման հնարավոր ուղեծրերը և ընտրությունը կատարենք հստակորեն գիտակցելով, որ դրա համար պատասխանատվություն ենք կրում ապագա սերունդների առջև:
Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող այս գիրքը չի հավակնում պատմական կամ հասարակագիտական հետազոտության դերին, չի առաջարկում այսօրվա իրավիճակի համակողմանի քաղաքական կամ մակրոտնտեսական վերլուծություն և չի տալիս ապագայի
ճշգրիտ կանխատեսումներ: Մենք ուզում ենք ընդամենը ընթերցողին ներկայացնել այն բազմամյա զրույցների ու բանավեճերի արդյունքները, որոնք վարել են հայության ու Հայաստանի ճակատագրով մտահոգ մի խումբ մարդիկ: Մեր նպատակը նախ և առաջ հանրության շրջանում երկրի ու ազգի ապագայի շուրջ լայն քննարկում նախաձեռնելն է, ապա` այդ ապագայի մեր տեսլականը, ինչպես նաև վերջին տասնյոթ տարիներին մեր նախաձեռնած զարգացման նախագծերը ներկայացնելը, որոնք կարող են կյանքի կոչել
այդ տեսլականը

Ի դեպ Ռուբեն Վարդանյանի գրքի էլեկտրոնային տարբերակը կարող էք ներբեռնել այստեղից:

Հեռակա մագիստրատուրայի թեզերի պաշտպանությունները մեկնարկել են

Կարևոր ու պատասխանատու ստուգատես է 2019-2020 ուստարվա ՀՊՏՀ  հեռակա ուսուցման  մագիստրատուրայի 3-րդ կուրսերի ուսանողների համար: Դեկտեմբերի 9-ին մեկնարկել են նրանց ավարտական թեզերի պաշտպանությունները, որոնք կեզրափակվեն դեկտեմբերի 20-ին: Պաշտպանությունների ընթացքին երեկ հետևել են ՀՊՏՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Դիանա Գալոյանը, գիտության գծով պրոռեկտոր Թաթուլ Մկրտչյանը:

Երեկ և այսօր ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը շրջել է ֆակուլտետներով, պաշտպանություններից արձանագրել ակնթարթներ:

Continue reading “Հեռակա մագիստրատուրայի թեզերի պաշտպանությունները մեկնարկել են”