«Ճերմակ երազներ»․ լույս է տեսել Զուխրա Երվանդյանի նոր բանաստեղծական ժողովածուն

Լույս է տեսել  ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության գրողների միության անդամ Զուխրա Երվանդյանի բանաստեղծական նոր ժողովածուն՝ «Ճերմակ երազներ»։

Գրքի առաջաբանում դիպուկ բնութագրված է հեղինակի գրական հավատամքն ու բանաստեղծական կերպավորման ուրույն ձեռագիրը․ «Բանաստեղծուհին իր գեղագիտական աշխարհին հատուկ ինքնատիպ գույներով ընթերցողին մատուցում է ինքնօրինակ պոեզիա, որն առանձնանում է պոետականի ընկալման իր կերպով, լեզվաոճական արտահայտչամիջոցներով ու բանաստեղծական հնարանքներով»։

Ժողովածուում ամփոփված շարքերը՝ «Կապույտի մեջ մի բուռ արև», «Չմամռոտվող կանչեր», «Հով առած շշուկներ», «Լուսե հավատով», «Խավար՝ դիմակի տակ», «Լռած սիրո շշուկներ», «Շշուկված պատառիկներ», կարոտի, սիրո, հավատի ու հույսի երգեր են, որոնք ընթերցողի առջև բացում են հեղինակի զգայուն ներաշխարհը, ապրումներն ու հույզերը։

ՀՊՏՀ շրջանավարտների նոր սերնդի թողարկմամբ բանկային ոլորտին սպասվում է որակյալ համալրում. Անահիտ Ավետիսյան

«Երիտասարդ դասախոս» խորագրի այս հարցազրույցը ՀՊՏՀ բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնի դասախոս Անահիտ Ավետիսյանի հետ է։

Անահիտ Ավետիսյանը ֆինանսական ոլորտի մասնագետ է։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է ֆինանսներն ու բանկային գործը։

Դասախոսական 10 տարվա փորձ ունի։ ՀՊՏՀ-ում դասավանդում է դրամավարկային քաղաքականություն, բանկային գործառնություններ։

Անահիտ Ավետիսյանի հետ զրուցել ենք մասնագիտության ընտրության, բանկային ոլորտի, գենդերային հավասարության հարցերի շուրջ։

Continue reading “ՀՊՏՀ շրջանավարտների նոր սերնդի թողարկմամբ բանկային ոլորտին սպասվում է որակյալ համալրում. Անահիտ Ավետիսյան”

Երազանքները դարձնում եմ նպատակ և գնում դրանք իրականացնելու ճանապարհով. Հերմինե Պողոսյան

«Երիտասարդ դասախոս» շարքի այս հարցազրույցը ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի դասախոս, որակի բաժնի գլխավոր մասնագետ Հերմինե Պողոսյանի հետ է։

Հերմինե Պողոսյանը մարքեթինգի ոլորտի մասնագետ է՝ դասավանդման 3 տարվա փորձով։ Զուգահեռ դասախոսում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում, Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում, Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայում։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը լայն է՝ մարքեթինգ, մարքեթինգի հոգեբանություն, նեյրոմարքեթինգ, բիզնես ռազմավարություններ, մոդելներ և այլն։ Միաժամանակ Marketing Surgeon մարքեթինգային գործակալության հիմնադիրն է։

Հերմինե Պողոսյանի հետ զրուցել ենք մարքեթինգի, ռեսուրսների կառավարման, փոփոխությունների անհրաժեշտության և իր անձնական հետաքրքրությունների շուրջ։

Continue reading “Երազանքները դարձնում եմ նպատակ և գնում դրանք իրականացնելու ճանապարհով. Հերմինե Պողոսյան”

Ուսումնառությունը դյուրին ուղիներ չի սիրում, ունի բազում խոչընդոտներ, որոնք պետք է հաղթահարել. Գոհար Կոստանյան

«Երիտասարդ դասախոս» շարքի այս շաբաթվա մեր զրուցակիցը ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի դոցենտ Գոհար Կոստանյանն է։

Գոհար Կոստանյանը հաշվապահական հաշվառման մասնագետ է, տնտեսագիտության թեկնածու։ Դասախոսական 13 տարվա փորձ ունի։

Գիտնական-մանկավարժի հետ զրուցել ենք կրթության, մասնագիտության ընտրության, շարունակաբար սովորելու և կատարելագործվելու անհրաժեշտության մասին։

Continue reading “Ուսումնառությունը դյուրին ուղիներ չի սիրում, ունի բազում խոչընդոտներ, որոնք պետք է հաղթահարել. Գոհար Կոստանյան”

Սահմանե՛ք առաջնահերթություններ և Ձեզ շրջապատե՛ք ճիշտ մարդկանցով. Մարիանա Քոչարյան

Երիտասարդ դասախոսը, որի հետ զրուցել ենք այս շաբաթ, ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու Մարիանա Քոչարյանն է։

Մարիանա Քոչարյանը ՀՊՏՀ-ում աշխատում է 2008 թվականից։ Ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ տնտեսագետ-տեսաբանի մասնագիտությամբ, այնուհետև՝ ասպիրանտուրան։ Դասավանդում է մենեջմենթի հիմունքներ, ժամանակի կառավարում, սոցիոլոգիա, սոցիալական մենեջմենթ, հանրային կառավարման տեսություն և պատմություն, գործավարության և օֆիսի կազմակերպում և այլ առարկաներ։

Երկու ուսումնական ձեռնարկի և երեք մենագրության համահեղինակ է, ունի ավելի քան երկու տասնյակ գիտական հոդված։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է կառավարման արդի հիմնախնդիրները, հանրային կառավարումը, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը։

Մարիանա Քոչարյանի հետ զրուցել ենք 21-րդ դարի կրթության, ուսուցիչների, ընտանիքն ու կարիերան համատեղելու՝ իր բանաձևի մասին։

Continue reading “Սահմանե՛ք առաջնահերթություններ և Ձեզ շրջապատե՛ք ճիշտ մարդկանցով. Մարիանա Քոչարյան”

Տնտեսագիտականն ինձ համար հարազատ կրթօջախ է, հեղինակավոր ուսումնական հաստատություն և սիրելի աշխատավայր. Վարսիկ Տիգրանյան

«Երիտասարդ դասախոս» խորագրի այս հարցազրույցը ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս Վարսիկ Տիգրանյանի հետ է։

Վարսիկ Տիգրանյանը մակրոտնտեսագիտության ոլորտի մասնագետ է, տնտեսագիտության թեկնածու։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկուն է՝ մակրոտնտեսական հիմնախնդիրներ, տնտեսական ցիկլեր, տնտեսական քաղաքականություն, մակրոտնտեսական մոդելավորում, զբոսաշրջություն, տնտեսական ինտեգրացիա, տնտեսագիտական ուսմունքների էվոլյուցիա:

Դասախոսելուն զուգահեռ զբաղվում է գիտահետազոտական աշխատանքով, մասնագիտական հմտություններն ու կարողությունները ընդլայնելու նպատակով մասնակցում է տեղական և միջազգային վերապատրաստումների ու դասընթացների:

Վարսիկ Տիգրանյանի հետ զրուցել ենք ՀՊՏՀ-ի, մասնագիտության ընտրության, երիտասարդ սերնդի, ուսանող-դասախոս հարաբերության մասին։

Continue reading “Տնտեսագիտականն ինձ համար հարազատ կրթօջախ է, հեղինակավոր ուսումնական հաստատություն և սիրելի աշխատավայր. Վարսիկ Տիգրանյան”

Առանց կատարելագործվելու ձգտման, մրցունակ մասնագետից մինչև չպահանջված աշխատող՝ մեկ քայլ է. Կարեն Ալավերդյան

«Երիտասարդ դասախոս» խորագրի այս հարցազրույցը ՀՊՏՀ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու Կարեն Ալավերդյանի հետ է։

Ունի տպագրված 11 հոդված, զբաղվում է հետազոտությամբ։ Դասախոսելուն զուգահեռ 2008 թվականից աշխատում է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում։

ՀՊՏՀ-ում դասավանդում է «Ֆինանսական գործառնությունների վերլուծություն» և «Աուդիտ» առարկաները։

Կարեն Ալավերդյանի հետ զրուցել ենք շարունակական մասնագիտական զարգացման, հաջողության հասնելու ուղիների, նրա հետաքրքրությունների մասին։

Continue reading “Առանց կատարելագործվելու ձգտման, մրցունակ մասնագետից մինչև չպահանջված աշխատող՝ մեկ քայլ է. Կարեն Ալավերդյան”

Մաթեմատիկան օգնում է երազել մինչև անսահմանություն. Մարիանա Խչեյան

«Երիտասարդ դասախոս» խորագրի այս հարցազրույցը ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի դասախոս Մարիանա Խչեյանի հետ է։

Մարիանա Խչեյանը դասախոսական 12 տարվա փորձ ունի։ Դասախոսելուն զուգահեռ զբաղվում է հետազոտական, գիտական գործունեությամբ։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկուն է՝ ապահովագրություն, պարենային անվտանգություն, տնտեսական անվտանգություն։

Մարիանա Խչեյանի հետ զրուցել ենք մաթեմատիկայի, մաթեմատիկական մտածողության, մասնագիտական կողմնորոշման և ժամանակակից գիտնական-հետազոտողի համար ակադեմիական հարթակների դերի և կարևորության մասին։

Continue reading “Մաթեմատիկան օգնում է երազել մինչև անսահմանություն. Մարիանա Խչեյան”

Դասախոսական աշխատանքն անսահման էներգիա է փոխանցում ինձ․ Վահագն Մուրադյան

«Երիտասարդ դասախոս» շարքի այս շաբաթվա մեր զրուցակիցը ՀՊՏՀ բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու Վահագն Մուրադյանն է։

Վահագն Մուրադյանը դասախոսական ավելի քան 10 տարվա փորձ ունի։ ՀՊՏՀ-ում դասավանդում է «Երկրատեղեկատվական համակարգեր» առարկան։

Կադաստրի կոմիտեի գեոմատիկայի կենտրոնի պետն է։

Մեր զրույցը նրա գիտական հետաքրքրությունների, մասնագիտական գործունեության, ուսանողների հետ հարաբերությունների շուրջ է։

Continue reading “Դասախոսական աշխատանքն անսահման էներգիա է փոխանցում ինձ․ Վահագն Մուրադյան”

Երեխային պետք է նվիրել թևեր, բայց թողնել, որ նա ինքնուրույն սովորի թռչել. Ֆրիդա Բահարյան

«Երիտասարդ դասախոս» խորագրի այս հարցազրույցը տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ Ֆրիդա Բահարյանի հետ է։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկուն է՝ միկրոտնտեսագիտություն, ներդրումներ, հանրային ծառայություններ։

Դասախոսական 17 տարվա փորձ ունի։ Դասախոսելուն զուգահեռ զբաղվում է հետազոտական, գիտական գործունեությամբ։

Ֆրիդա Բահարյանի հետ զրուցել ենք մասնագիտական գործունեության, ուսանող-դասախոս հարաբերության, սկզբունքներին անդավաճան մնալու հարցերի շուրջ։

Continue reading “Երեխային պետք է նվիրել թևեր, բայց թողնել, որ նա ինքնուրույն սովորի թռչել. Ֆրիդա Բահարյան”