Մարքեթինգի և հոգեբանության խաչմերուկում․ գեշտալտ թերապիա

ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական, մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ Լիլիթ Դադայանի նախաձեռնությամբ և ուսանողների հեղինակային մասնակցությամբ ՀՊՏՀ բլոգը ներկայացնում է մարքեթինգին նվիրված հոդվածների շարք՝ creACTive marketing խորագրով։ Խորագրի առաջին հոդվածը` «Մարքեթինգի և հոգեբանության խաչմերուկում․ գեշտալտ թերապիա», պատրաստել են «Մարքեթինգ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողներ Օսկար Այվազյանը, Աննա Բադալյանը, Մելինե Շահինյանը, Լիլիթ Հայրապետյանը և Լիլիթ Շիլ-Գևորգյանը:

Այնտեղ, որտեղ խաչվում են հոգեբանությունն ու մարքեթինգը, կարող են առաջանալ հաղորդակցության այնպիսի նորարարական ձևեր, որոնք ոչ միայն ունակ են գրավելու սպառողների ուշադրությունը, այլ նաև բարձրացնելու ապրանքանիշի վերաբերյալ վերջիններիս իրազեկվածությունը: Գեշտալտի տեսությունն աստիճանաբար ավելի ու ավելի լայն կիրառում է ստանում ինչպես շուկայավարման, այնպես էլ հաղորդակցության և դրան հարակից այլ ոլորտներում:  Երբ 20-րդ դարի առաջին կեսին Ֆրանկֆուրտի հոգեբանական ինստիտուտում Մաքս Վերթհայմերը, Վոլֆգանգ Քյոլերը, Կուրտ Կոֆկան և Կուրտ Լևինը քննարկում էին գեշտալտյան հոգեբանության տարրերը, ազդեցությունը և էությունը, նրանք չէին էլ պատկերացնում, որ 100 տարի անց իրենց տեսությունը ՀՊՏՀ-ի ուսանողների կողմից ավելի հետաքրքիր և մի փոքր էլ զվարճալի կերպով է բացատրվելու:

Ի՞նչ է գեշտալտ հոգեբանությունը

Գեշտալտ եզրույթը ծագել է գերմաներեն gestalt բառից, ինչը բառացի թարգմանությամբ նշանակում է ամբողջական ձև, պատկեր, կառուցվածք։ Ըստ գեշտալտ հոգեբանության՝ ընկալումը պայմանավորված է ոչ թե առարկայի նյութական հատկանիշներով, այլ մարդու սուբյեկտիվ վերաբերմունքով:  Գեշտալտ հոգեբանության տեսության համաձայն՝ ամբողջն ավելի լավ է ընկալվում, քան նրա առանձին մասերը: Հասկանալու համար վերը նշվածի էությունը՝ եկեք դիտարկենք հետևյալ պարզ օրինակը. մենք տեսնում ենք ախորժալի բուրգեր և երբ մտածում ենք դրա մասին կամ պատկերացնում, չենք առանձնացնում բաղադրիչները, օրինակ՝ առանձին-առանձին լոլիկի, մսի կամ սոուսի պատկերները։ Անկախ մեր կամքից, մենք օգտագործում ենք գեշտալտ հոգեբանության տարրերը և պատկերն ընկալում որպես մեկ ամբողջություն, այլ ոչ թե որպես առանձին դետալներ:

Գեշտալտ հոգեբանության սկզբունքները

Առանձնացնում են գեշտալտ հոգեբանության 7 սկզբունքներ․

1.Նմանության սկզբունք

Նմանության սկզբունքի էությունն այն է, որ ընդհանուր հատկանիշներ ունեցող առարկաները մեզ փոխկապակցված են թվում: Մենք հակված ենք առարկաները խմբավորել ըստ ձևի, գույնի, չափի և այլն (տե՛ս նկ. 1) և կարծում ենք, որ նրանք կատարում են նույն գործառույթը:

Նկար 1

2.Շարունակականության սկզբունք

Համաձայն շարունակականության սկզբունքի` մեր տեսողական համակարգը հակված է խուսափել ուղղության հանկարծակի փոփոխություններից և ընդհատումներից:  Սա է պատճառը, որ ստորև ներկայացված նկարում (տե՛ս նկ. 2) մենք 1-2 և 3-4-ն ընկալում ենք որպես առանձին տողեր, բայց ոչ 1-3, 2-3, 1-4, 4-2:

Նկար 2

3.Փակման սկզբունք

Ըստ այս սկզբունքի՝ անհատները նախընտրում են ամբողջական և ավարտուն պատկերներ։  Հետևաբար, մեր միտքը հակված է «լրացնելու» կամ ինքնաբերաբար փակելու այն տարածքները, որոնք բաժանում են տարբեր տարրերը, որպեսզի ընկալենք ամբողջական պատկերը: Այս է պատճառը, որ ստորև ներկայացված նկարում (տե՛ս նկ. 3) տեսնում ենք երկու եռանկյուն, մինչդեռ իրականում նույնիսկ մեկը չկա։

Նկար 3

4. Մոտիկության սկզբունքը

Համաձայն մոտիկության սկզբունքի՝ միմյանց մոտ գտնվող տարրերն ընկալվում են որպես մեկ ամբողջություն՝ առանձնացված ավելի հեռավոր տարրերից։ Ստորև ներկայացված պատկերում (տե՛ս նկ. 4) մեր ընկալման համակարգը տարրերը միավորում է երեք տարբեր խմբերում՝ երկու սյուն՝ աջում, երկու սյուն՝ ձախում և մեկ կենտրոնական սյուն:

Նկար 4

5․Ֆիգուրի/հիմքի սկզբունքը

Ֆիգուրի/հիմքի սկզբունքի համաձայն՝ անհատները հակված են իրենց ընկալածը բաժանել առաջնային (ֆիգուրների) և երկրորդական (ֆոնային) տարրերի։ Այն, ինչն  առաջինը գրավում է մեր ուշադրությունը, կմեկնաբանվի որպես ֆիգուր, մինչդեռ մենք ֆոնին տալիս ենք երկրորդական դեր: Ֆիգուրներն ընկալվում են իրենց ուրվագծի և որպես ֆոն ընկալողի շնորհիվ։  Այսպիսով, պատկերը կարող է իմաստ ձեռք բերել այն տարրի հետ համադրությամբ, որն ընկալվում է որպես ֆոն (տե՛ս նկ. 5):

Նկար 5

6․Ընդհանուր նպատակի սկզբունքը

Համաձայն ընդհանուր նպատակի սկզբունքի՝ անհատները հակված են համաժամանակյա շարժվող տարրերն ընկալելու որպես ամբողջություն՝ դրանք առանձնացնելով մյուսներից։  Այս դեպքում ուղղահայաց գծերն ընկալվում են մեկ խմբի մեջ և բաժանվում են թեք գծով (տե՛ս նկ. 6):

Նկար 6

7․Համաչափության սկզբունքը

Որքան պատկերները լինեն կանոնավոր, սիմետրիկ, միատարր, հավասարակշռված, պարզ, այնքան ավելի հավանական է, որ դրանք պարտադրվեն մեր ընկալմանը:  Հետևյալ պատկերում ընկալվող ֆիգուրները երկու, մասամբ համընկնող վեցանկյուններ են և ոչ 3 ասիմետրիկ պատկերներ, որոնք տեղադրված են նույն մակարդակի վրա, քանի որ մեր միտքը նախընտրում է հնարավորինս ներդաշնակ ընկալում (տե՛ս նկ. 7):

Նկար 7

Գեշտալտը մարքեթինգում

Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի օրինակ, թե ինչպես են միջազգային բրենդերը գեշտալտը կիրառել իրենց գովազդներում:

  • COCA-COLA

Coca-Cola-ի այս գովազդում կարելի է տեսնել մոտիկության սկզբունքի կիրառման վառ օրինակ:

Նկար 8

Առանց գիտակցելու՝ մեր ուղեղը խմբավորել է շշերը՝ ընկալելով դրանք որպես ամբողջություն, ինչի արդյունքում մենք ընկալում ենք ոչ թե առանձին շշեր՝ այլ լայն ժպիտ։ Եվ սա նշանակում է, որ սպառողը հակված կլինի Coca-Cola-ն կապել ժպիտի հետ՝ որպես երջանկության և ուրախության հոմանիշ։ Բայց սա միակ գովազդը չէ, որում զովացուցիչ ըմպելիքներ արտադրողն օգտագործել է գեշտալտի սկզբունքները՝ փոխանցելու ուրախություն և զգացմունքայնություն, օրինակ՝ ճաշել սիրելիների հետ կամ համբուրվել:

Նկար 9
  • HEINZ

Այս գովազդում Heinz ամերիկյան ագրոպարենային ընկերությունն օգտագործել է փակման օրենքը։ Սա այն սկզբունքն է, որով մենք հակված ենք լրացնել և փակել տարբեր տարրերը բաժանող տարածքները՝ մեկ պատկեր ընկալելու համար:  Սա է պատճառը, որ սկզբում տեսնում ենք տոմատի մածուկի շիշ, մինչդեռ, եթե ավելի ուշադիր նայենք, պարզ է դառնում, որ շիշը բաղկացած է լոլիկի կտորներից։  Այս կերպ ընկերությունը ցանկանում է սպառողներին տեղեկացնել, որ իր Ketchup-ը պատրաստվում է թարմ լոլիկով։

Նկար 10
  • Nescafè

Nescafè-ն օգտագործել է քնի և կոֆեինի դասական ասոցիացիան՝ հենվելով N և Z տառերի նմանության սկզբունքի վրա. Z-ը, որը սովորաբար կիրառվում է քնելու ակտը ներկայացնելու համար, արթնանում է՝ վերածվելով N-ի (ապրանքանիշի սկզբնական տառը): Եվ գրաֆիկան, որն ուղեկցվում է «Ոչինչ ձեզ այնպես չի արթնացնում, ինչպես Nescafé-ն» գրությամբ, արտացոլում է այն գաղափարը, թե ինչպես է սուրճն օգնում  պայքարել քնի և հոգնածության դեմ՝ տալով էներգիա:

Նկար 11

Օգտագործված աղբյուրներ՝

https://www.apple.com/perspective/?fbclid=IwAR1TOJPmaGwssmtabgFbRXwdQIP5-CCIeiDQ46rnSqbWoFzhZFqRZT2pNm0

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Հասմիկ Ֆռանգյան

Ահա ևս մեկ դիմանկար, և կեզրափակենք ՀՊՏՀ բակալավրիատն ու մագիստրատուրան ավարտողների մասին մեր հակիրճ, բայց խոսուն դիմանկարների շարքը: Շատ ու շատ արժանավորների, որոնց մասին չպատմեցինք այս շարքում, ոչ թե անտեսեցինք, այլ չանդրադարձանք սոսկ ժամանակի սղության պատճառով:

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Սպարտակ Բալայան

Սպարտակ Բալայանը ՀՊՏՀ տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունն ավարտում է Կարմիր դիպլոմով:

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Անի Եղոյան

ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի մագիստրոս Անի Եղոյանի՝ «Կրիպտոակտիվների շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները ՀՀ-ում» թեմայով մագիստրոսական թեզը ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամները միաձայն «Գերազանց» գնահատեցին։

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Դավիթ Խառատյան

Վանաձորցի Դավիթ Խառատյանը ՀՊՏՀ «Մարքեթինգ» մասնագիտության այս տարվա շրջանավարտներից է, արդեն՝ մագիստրոս։ «Մարքեթինգն» ընտրել է նույն ֆակուլտետի լավագույն շրջանավարտներից մեկի՝ Աննա Սալոմեի խորհրդով, որին ճանաչում է դեռ դպրոցական տարիներից։ Իր հաջողության պատմությունը Դավիթն արդեն սկսված է համարում։ 2014-ի սեպտեմբերի 1-ին էր, երբ 16-ը նոր բոլորած նորաթուխ ուսանողը ոտք դրեց Տնտեսագիտական համալսարան, կարճ ժամանակ անց անդամագրվեց ուսխորհրդին, և սկսվեց բուռն ուսանողական կյանքը։ Այդ ընթացքում Դավիթը զորակոչվեց բանակ, պատվով ծառայեց ու վերադարձավ սիրելի ֆակուլտետ. «Ես սիրում եմ նայել անցյալին, տեսնել, թե ինչ եմ ունեցել ու ինչ ունեմ հիմա։ Բանակում անցկացրած երկու տարիներն ինձ համար վերարժևորման տարիներ էին։ Երբ վերադարձա, հասկացա, որ պետք է մտածել նաև աշխատանքի ուղղությամբ, ուսումնասիրեցի մարքեթինգի շուկան, պարզեցի առաջնահերթությունները։ Կես տարի անց աշխատանքի անցա որպես վաճառքի խորհրդատու»։

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Լիլիթ Հարոյան

Լիլիթ Հարոյանն օրերս ավարտեց ՀՊՏՀ կառավարման ֆակուլտետի բակալավրիատը։ «Ներդրումային միջավայրի գրավչության բարձրացման ուղղությունները տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում ՀՀ նյութերով» թեմայով ավարտական աշխատանքը ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը 20 գնահատեց։

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Սուրեն Շուշանյան

Համառությունը կարող է դառնալ հաջողության գրավական. ՀՊՏՀ ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի «Վիճակագրություն» մասնագիտության շրջանավարտ Սուրեն Շուշանյանի համոզմունքն է։ Իր հաջողությունների համար նա պարտական է համառ բնավորությանը։

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Լիլիթ Ղազարյան

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի «Վիճակագրություն» մասնագիտության ավարտական կուրսի ուսանող Լիլիթ Ղազարյանին ՀՊՏՀ-ում բակալավրական կրթության 4 գերհագեցած տարիներն օժտել են մասնագիտական կարողություններով և ինքնավստահությամբ: Իր որոնող մտքի և ստեղծագործ խառնվածքի շնորհիվ Լիլիթն օգտվել է բուհի կողմից ընձեռվող  ակադեմիական և ոչ ֆորմալ կրթության հնարավորություններից. հարազատ վիճակագրության ամբիոնի պրոֆեսիոնալ և բանիմաց դասախոսների ավանդած դասերը, ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ գիտաժողովները, ՀՊՏՀ Change Lab-ի SMM դասընթացները (որի շնորհիվ գրեթե մեկ տարի է՝ աշխատում է մարքեթինգային ընկերությունում) և այլ ձևաչափի միջոցառումներ: 3-րդ կուրսում Լիլիթը թիմային աշխատանքով հաղթող է դարձել «Ինգո Արմենիա» ընկերության և www.insurebusiness.am ապահովագրական-վերլուծական կայքի կողմից ՀՊՏՀ ուսանողների համար հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթում, մասնակցել և հաղթել է Մինսկում կայացած Եվրասիական 7-րդ ուսանողական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում:

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Լարիսա Բուռնուսուզյան

Լարիսա Բուռնուսուզյանն ավարտում է ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետը։ Հունիսի 7-ին գերազանց պաշտպանեց դիպլոմային աշխատանքը՝ «Ընթացիկ ակտիվների իրացվելիության վերլուծություն» թեմայով, և քննասենյակից դուրս եկավ 20 միավոր վաստակած։ Դիպլոմային աշխատանքը գրելու ընթացքում արդեն համոզվել էր՝ ընթացիկ ակտիվները հնարավոր է խորությամբ վերլուծել, իսկ կատարած վերլուծությունը օգտակար կլիներ նաև այն ընկերությանը, որտեղ աշխատում էր առաջին կուրսից՝ սկզբում որպես հաշվետար, այժմ՝ գլխավոր հաշվապահ։

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”

Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Աննա Անտոնյան

Օրեր անց Աննան կստանա «Մարքեթինգ» մասնագիտության գերազանցության դիպլոմը: Անցած չորս տարիների ընթացքում նա ամեն ինչ արել է, որ զարմիկի խորհրդով ընտրած մասնագիտությունը, որը սկզբից ևեթ սիրել է, ուսումնասիրի բազմակողմանիորեն՝ կարդա, պրպտի, հետազոտի: Մի կարևոր խնդիր էլ էր լուծում. ընդունելության քննությունների շեմը բարձր միավորներով էր հաղթահարել ու ընդունվել պետպատվեր համակարգ, հարկավոր էր լրացուցիչ ջանք գործադրել և պահպանել անվճար սովորելու իրավունքը:

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”