Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին

Միքայել Թավադյան

«Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը 20 գնահատեց Միքայել Թավադյանի ավարտական աշխատանքը՝ «Վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը և վերլուծությունը՝ ըստ գոյացման ժամկետների» թեմայով: Համոզված ենք՝ այս անունը մեր ընթերցողներից շատերի ականջին ծանոթ ու հարազատ հնչեց: Այո´, այո´,  կրտսեր Միքայել Թավադյանը ՀՊՏՀ անվանի տնտեսագետ-մանկավարժ Միքայել Թավադյանի թոռն է:

Continue reading “Փոքր դիմանկար՝ մեծ ապագայի նախաշեմին”